Nieuwe producten

Best verkochte producten

Informatie

Fabrikanten

Aanbiedingen

Garantie & retour

1.0 Garanties: U heeft 6 maanden garantie op Refurb producten en 12 maanden op nieuwe producten. Indien er een product in een sporadisch geval D.O.A./defect is regelen wij dat direct, op wat voor manier dan ook.

Echter daar kan misbruik van gemaakt worden en helaas moeten wij dat dan weer met onderstaande regeltjes afdekken.

1.1 U dient uzelf te overtuigen van de geschiktheid van de goederen voor hun doel. Wij geven geen garanties af voor een bepaald doel.

1.2 Wij geven geen garantie dat de geleverde goederen werken zonder fouten of onderbrekingen, of dat alle software fouten die kunnen optreden worden verholpen.

1.3 U kunt niet automatisch aanspraak maken op reparatie of vervanging van goederen zonder overeenkomst met ons. De goederen worden geleverd met de garantie zoals aan ons aangeboden door de fabrikant. U heeft geen recht om een ander garantie product van ons te eisen.

1.4 Gedurende een termijn van 30 werkdagen na levering van de goederen komen wij overeen dat wij defecte goederen vervangen of herstellen, mits:

1.4.1 u ons schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van het gebrek binnen de gestelde termijn, en

1.4.2 u de defecte goederen naar ons retour stuurt;

1.4.3 na de goederen geïnspecteerd te hebben wij ervan overtuigd zijn dat de geconstateerde gebreken zijn te wijten aan gebrekkige materialen of vakmanschap en niet zijn te wijten aan verkeerd gebruik of opslag, verwaarlozing, installatie, reparaties of wijzigingen door de koper, of als gevolg van toevallige gebeurtenissen.

1.5 Met uitzondering van de voorwaarden vermeld onder artikel 1.4 hierboven, zijn wij niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van de levering van goederen terug naar ons.

1.6 Er moet specifiek worden opgemerkt dat clausule 1.4. geen software omvat en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor fouten of tekortkomingen in aan u meegeleverde software.

1.7 Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor verliezen als gevolg van uw niet-nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden, noch zijn wij verantwoordelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van operationele verliezen, niet realiseren van verwachte besparingen of enige andere claims opgevoerd door een derde tegen u, ook al zijn wij bewust gemaakt van dergelijke schade, operationele verliezen of vorderingen.

1.8 Alle als defect teruggestuurde goederen en waarvan wij vervolgens geen schuld hebben zullen worden teruggegeven aan u. Wij hebben het recht om een vergoeding te vragen voor het retour sturen van niet-defecte goederen met inbegrip van eventuele kosten die door de fabrikant zijn gemaakt voor het testen van de goederen op gebreken.


retouren:

Uitsluiting van het retourneren geldt voor de volgende producten:
a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. die snel kunnen bederven of verouderen;
f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
g. computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

Voor de snelst mogelijke afhandeling wordt u verzocht gebruik een mail te sturen naar info@weknowit.nl en te bellen.

U ontvangt dan van ons een retournummer (RMA) om aan de retourzending toe te voegen – dat bespoedigt onze afhandeling en versnelt terugbetaling.

Houd er rekening mee dat producten BINNEN 7 KALENDERDAGEN na annulering bij ons retour moeten zijn. Is dit niet het geval, dan vervalt daarmee de annulering.

Als verzender bent u verantwoordelijk voor het/de product(en) tot ontvangst in ons magazijn. De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening. COD- of afhaalzendingen worden niet geaccepteerd.

Producten die aan ons verzonden worden dienen goed verpakt te zijn. Beschadigingen tijdens transport zijn uw verantwoordelijkheid.
•Producten als processoren, geheugens, harddisks, enz. moeten in een doos verpakt zijn. Beschadiging door ondeugdelijke verpakking kan de productwaarde aanzienlijk doen dalen en resulteert in een vermindering van het te crediteren bedrag tot zelfs 100%.
•Producten die door ons in antistatische verpakking worden geleverd, moeten dat bij terugkomst nog steeds zijn. Is dit niet het geval, dan kan de productwaarde aanzienlijk dalen en resulteren in een vermindering van het te crediteren bedrag tot zelfs 100%.

Aangezien bij veel producten de originele verpakking essentieel is voor de productwaarde, dienen de producten altijd in de onbeschadigde originele verpakking worden geretourneerd. Het ontbreken van de ORIGINELE VERPAKKING kan de productwaarde aanzienlijk doen dalen en resulteert in een vermindering van het te crediteren bedrag tot zelfs 100%.

Het product kan worden geretourneerd naar dit adres:

AdFernies / WeknowIT
J.H. Kielastraat 17
3465 KV  Driebruggen
The Netherlands

Zodra de producten door ons ontvangen en beoordeeld zijn, ontvangt u binnen 10 werkdagen terugbetaling van het door u betaalde bedrag, eventueel, en indien van toepassing, verminderd op basis van bovenstaande.

Identiteit ondernemer

AdFernies / WeknowIT
J.H. Kielastraat 17
3465 KV  Driebruggen
The Netherlands

info@weknowit.nl
085-2500 363

Kamer van Koophandel inschrijfnummer: 69400466
BTW nummer: NL085771740.B01